Akademie Produktové Fotografie

Obchodní podmínky

Registrací do webových stránek Akademie produktové fotografie potvrzuje uživatel i poskytovatel DVD svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem výukového DVD Akademie produktové fotografie je:

Filip Obr

Hradiště na Písku 31

Staré Hradiště

533 52

IČ: 75380862

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila výukové DVD Akademie produktové fotografie.

Obecné podmínky

1.1 Prodej výukového DVD provozuje Filip Obr. 1.2 Zájemce, který si zakoupí DVD se nazývá uživatel. 1.3 Objednávka DVD je závazná. Ihned po objednání bude uživateli vystavena zálohová faktura se splatností 7 dní. Po jejím uhrazení bude uživateli vystaven daňový doklad a zaslány bonusy. V případě platbě na dobírku budou zaslány bonusy po přijetí platby.

Práva a povinnosti uživatele

2.1 Uživatel si nesmí objednat DVD přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, tak nemá nárok na vzniklou provizi. 2.2 Uživatel je povinnen chránit své přístupové údaje k bonusovému materiálu před zneužitím třetí stranou. 2.3 Uživatel má právo bez udání důvodu do 14 dnů od objednání vrátit DVD a požádat o vrácení peněz.

Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

Ceny

4.1 Cena výukového DVD je 3 490Kč. Provozovatel není plátce DPH. V rámci této ceny obdrží uživatel poštou DVD a e-mailem přístupy ke stažení kurzu “Vložte své fotografie do stroje na peníze” a přístupové údaje do diskuzního fóra. 4.2 Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 5.2 Uživatelé, kteří si objednali kurz Akademie produktové fotografie souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci DVD a zasílání novinek a úprav v tomto systému a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.

V Praze 1. 6. 2013, verze 1.0